Akdağ Sentetik A.Ş. olarak;

  • Müşteri memnuniyetine odaklanmış, deneyimli ve yetkinliği sürekli geliştirilen ekiple çalışmak
  • Rekabetçi pazar şartlarını izleyerek en uygun teknolojiyi kullanmak
  • Enerji verimliliğine odaklanarak, doğaya duyarlı üretim süreçleri gerçekleştirmek
  • Müşterilerin, çalışanların ve uluslararası pazarın şartlarını yerine getirmek
  • Müşterilerin – çalışanların ve tüm ilgili tarafların; ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda gelecekteki gereksinimlerini öngören stratejiler geliştirmek
  • Kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşmak için; tüm çalışanların katılımını ve liderliğini teşvik etmek.
  • ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirerek; proseste oluşacak risk ve fırsatları değerlendirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak.

Taahhüdümüzdür.

ISO 9001:200 Kalite Yönetim Sistemine Sahip Olan
AKDAĞ SENTETİK,

Kalitenin sadece üretilen mamüllerde değil, Ham Madde temininden başlayarak; üretim, pazarlama, satış, sevkiyat ve müşteri ilişkilerine ve servisten iletişime kadar her alanda olduğuna inanmaktadır.